RING OSS -

Relining Västerbotten

RING OSS -

Relining Västerbotten

Rena rör - utan stambyte

Kontakta oss

Relining

Välkommen! Vi är din expert på relining i Västerbotten. Kontakta oss om du är intresserad av det smidiga och billigare alternativet till stambyte.

Avloppsrensning

Hör du det där kluckande ljudet i köket när du spolar vatten ska du höra av dig till oss för en avloppsrensning. Vi vet av erfarenhet att det kan spara dig pengar i längden.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Relining Västerbotten

Vänd dig till oss för din relining i Västerbotten.

Välkommen till din expert på relining i Västerbotten. Relining är det smidiga sättet att utföra ett stambyte – helt utan det mödosamma och tidskrävande arbetet med att gräva eller riva.

Med många års erfarenhet är vi experterna du ska höra av dig till när du behöver relining i Västerbotten. Vi utlovar god service och professionalitet genom hela processen.

Kontakta oss idag för relining i Västerbotten!

Rena rör utan stambyte

Relining, eller rörförnyelse som det också kallas, är egentligen inget nytt. Det är något som har gjorts kontinuerligt på de 35 miljoner meter nedgrävda rör på planeten. Och de rör som förnyades för 30 år sedan fungerar i princip lika bra idag.

Mycket har hänt sedan 70-talet och relining i Västerbotten är inte bara något man gör under mark numera utan också inne i byggnader och principen är densamma. När du genomför en relining i Västerbotten behövs ingen rivning eller grävning, du behöver inte bekymra dig över ingrepp i källaren, gräsmattan eller plattsättningen. Relining i Västerbotten lämnar inget rivningsdamm och orsaker inte buller som ett traditionellt stambyte. Inte ens inredning, väggar och golvet i badrum och kök påverkas. Och framförallt: boende behöver inte flytta ut under själva arbetet eftersom det inte tar speciellt lång tid.

Relining i Västerbotten är kort sagt ett billigare alternativ till stambyte som medför rena bonusar som att det är bättre för miljön och mindre avfallshantering med likvärdig funktion och samma hållbarhet som nya rör.

Så fungerar relining i Västerbotten

En relining i Västerbotten tar betydligt kortare tid än ett traditionellt stambyte, här är några saker som görs under arbetets gång.

  • TV-inspektion av rören.
  • Spolning och analysrapport av rören.
  • Avtal om relining om det behövs.
  • Informationsmöte för boende om hur det går till.
  • Rörförnyelse - relining i Västerbotten.
  • Dokumentation och avtalsgaranti levereras.

Innan arbetet med en relining i Västerbotten börjar gör vi en videoinspektion av byggnadens rörsystem för att kontrollera åtkomligheten för att kunna förnya rören. Videon skickas på analys och levereras med en rapport om i vilket tillstånd husets rör är i. Vi rensar också rören med högtryck och för det kommer vattnet att stängas av någon dag. Är rören i ett sådant skick att en relining i Västerbotten krävs skriver vi avtal enligt gällande regler och normer kring rörförnying.

Kallar till informationsmöte

Vi informerar självklart boende om hur arbetet kommer att gå till och hur de kan komma att påverkas vid ett informationsmöte. Därefter är det dags att sätta i gång arbetet. Under övergången mellan vertikala rörstammar och grenrör in i berörda lägenheter förstärks rören med foder, det kallas ofta för en hatt. Det kräver ytterligare en dag utan vatten. Rörstreckan från byggnadens vertikala stammar och in i respektive badrum tar därtill en dag utan vatten. Sen är arbetet över och vi levererar dokumentation om hur arbetet har gått till och vilka metoder vi har använt, avtalsgaranti och en videodokumentation av din invändiga relining i Västerbotten.