RING OSS -

Relining Västerbotten

RING OSS -

Avloppsrensning

Förutom relining i  Västerbotten utför vi också avloppsrensningar.

Förutom relining i Västerbotten erbjuder vi också avloppsrensning. Vi hjälper fastighetsägare med stopp i avloppsledningar och stopp i avloppet. Vi utför även rotskärning när rötter flyttat in i ledningarna.

Många stopp beror på avlagringar i rören, med tiden orsakar avlagringarna stopp när vattnet inte längre kan rinna fritt och stoppar utflödet. Det brukar börja med ett kluckande ljud och ibland lukt för att sedan gå till att rinna undan långsamt och därefter bli stopp. Om du, förutom relining i Västerbotten, behöver hjälp med avloppsrensning ska du höra av dig till oss.

Kontakta oss idag för relining i Västerbotten!

Så uppstår det kluckande avloppet

Det kluckande ljudet är inget man som fastighetsägare vill höra. Det betyder att avloppet har börjat täppa igen och vattnet inte kan rinna fritt. Ofta uppkommer det i kombination med att vattnet rinner ner segt och långsamt i diskhon. Ibland kan det dessutom komma en unken doft från brunnen. Det kluckande ljudet kommer från att vattnet inte kan rinna och uppstår när luft och vatten byter plats med varandra för att jämna ut trycket. Inte helt olikt det som händer om du vänder uppochner och en flaska. Känner du igen ljudet kan du kontakta oss för avloppsrensning eller relining i Västerbotten.

Tips för rena rör

Det kan finnas flera orsaker till att ett avlopp börjar klucka. Bland annat att rötter från ett träd har letat sig in och saker fastnar och täpper igen röret. Ett annat kan vara att avlagringar och beläggningar som sätter sig för att man inte tar hand om sitt avlopp.

Här är sju tips som håller dina rör i god hälsa:

  1. Undvik fett i avloppet.
  2. Inga matrester i avloppet.
  3. Spola rören med diskmedel (aldrig propplösare).
  4. Spola bara ner saker som kan lösas upp.
  5. Håll rent i golvbrunnar och vattenlås.
  6. Använd flytande tvättmedel.
  7. Underhållsspola och kolla rören alternativt relining i Västerbotten.

Den sistnämnda punkten kan vara svår att göra själv, därför erbjuder vi förutom relining i Västerbotten avloppsrensning. Det kan vara en god idé att spola igenom rören med högtryck ungefär var femte år. På så sätt kan man undvika många onödiga problem längre fram. Många gånger kan det också bli billigare än att behöva lösa akuta problem vid ett senare skede. 

Kan behövas relining i Västerbotten

Ibland räcker det tyvärr inte att bara spola rören om du skulle höra ett kluckande ljud. Ibland, speciellt i gamla hus, kan rören vara så slitna eller ankomna av rötter att en relining i Västerbotten kan vara nödvändig.

Tveka då inte att höra av dig till oss. Vi inspekterar dina rör inför en relining i Västerbotten och dokumenterar arbetet med video så att vi kan visa om du behöver en relining i Västerbotten eller inte.